Augustyn Józef SJ: Jak szukać i znajdować wolę Bożą PDF Drukuj Email
Polecane książki
wtorek, 08 marca 2011 21:41

Jak_szukac1.jpgPan Bóg objawia człowiekowi swoją wolę poprzez swoje znaki. W rozeznawaniu duchowym człowiek nie tworzy sobie znaków woli Bożej, ale jedynie odkrywa i przyjmuje te, które są mu dane. Chociaż znaki woli Bożej bywają nieraz trudne do wykrycia, to jednak wszystkie mogą być odnalezione i odczytane przez człowieka, ponieważ znakom tym towarzyszy światło Ducha konieczne do ich rozpoznania. Dużym niebezpieczeństwem w życiu duchowym jest tworzenie sobie samemu „znaków”działania Bożego, które wprowadzają człowieka w świat iluzji duchowej.

*

Zewnętrzne znaki woli Bożej, które dostrzegamy w naszym życiu, mają zawsze ścisłe powiązanie z wewnętrznymi natchnieniami. Ostatecznym miejscem szukania i znajdowania woli Bożej, miejscem rozeznawania duchowego jest zawsze serce człowieka. Znaki zewnętrzne mają nas naprowadzać na to, co Bóg objawia nam przez nasze serce. Interpretacji znaków zewnętrznych człowiek dokonuje zawsze w swoim sercu.

Jak_szukac_1.jpg*

Mówiąc o rozeznawaniu duchowym, znajdujemy się w sercu życia duchowego. Samo pojęcie rozeznawania zawiera więc odkrycie w sobie sprzecznych ze sobą sił duchowych. Siły te oddziaływają na człowieka i walczą o niego. Stajemy się w ten sposób terenem walki duchów, albo też – nawiązując do terminologii Pawłowej – walki między ciałem a duchem.

*

 Człowiek szukający woli Bożej powinien najpierw uczyć się dostrzegać i oceniać całą gamę duchowych przeżyć, poruszeń, skłonności i natchnień, które przepływają przez jego wnętrze (często niezależnie od jego woli) – dobre, aby je przyjmować, złe, aby je odrzucać. Prowadzenie życia duchowego „nie polega na spekulowaniu myślowym, ale na podejmowaniu decyzji” (Norbert Kotyła SJ), na nieustannym opowiadaniu się po stronie człowieka duchowego w nas.

__________

Józef Augustyn SJ, Jak szukać i znajdować wolę Bożą? Wydawnictwo M, Kraków 1998

Biblioteka w Parafii Św. Rodziny: nr inw. 1116 

mb

Zmieniony: środa, 20 czerwca 2012 14:20
 
RocketTheme Joomla Templates