Litania Ewangeliczna do Najświętszej Maryi Panny PDF Drukuj Email
Anna Zawadzka: Zamyślenia
poniedziałek, 26 grudnia 2011 10:00

Kyrie elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże                             - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże          - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże                             - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże                 - zmiłuj się nad nami.

Niepokalanie poczęta
        Córko Joachima i Anny                    - módl się za nami.
Prosta i cicha
        Dziewczyno izraelska                       - módl się za nami.
Promienna wybranko Józefa                     - módl się za nami.
Nowa Ewo, zawsze wierna                       - módl się za nami.
Pokorna Oblubienico Boża,
        której "Fiat" związało
        ziemię z niebem                                - módl się za nami.
Dziewico, Boską Tajemnicą
        brzemienna                                        - módl się za nami.
Służebnico Pańska, milczącym
        zawierzeniem odpowiadająca
        na pełną pytań sytuację
        osobistą                                              - módl się za nami.
Mario, spiesząca na pomoc
        niemłodej Elżbiecie                           - módl się za nami.
Miriam, hymnem uwielbienia
        rozśpiewana                                       - módl się za nami.
Matko bliska rozwiązania, do głuchych
        drzwi betlejemskich pukająca            - módl się za nami.
Mamo, wśród nocnej ciszy
        uśmiechnięta                                       - módl się za nami.
Rodzicielko Króla Królów,
        prostych pasterzy przyjmująca
        jak monarchów                                    - módl się za nami.
Matko, wizytą mędrców u Syna
        Tajemnicy zadziwiona                        - módl się za nami.
Matko, z sercem przebitym
        proroctwem Symeona                         - módl się za nami.
Patronko wypędzonych z kraju
        ludzi bezbronnych                               - módl się za nami.
Niewiasto Dzielna, której lampa
        w nocy nie gaśnie, która - uboga -
        otwiera dłoń ubogiemu                        - módl się za nami.
Wychowawczyni
        Syna Człowieczego                             - módl się za nami.
Patronko zagubionych rodziców,
        których dziecko dojrzewa
        do własnej drogi życia                         - módl się za nami.
Patronko matek składających syna
        na ofiarę Bogu i ludziom                     - módl się za nami.
Pośredniczko Łask świadoma,
        że przywrócenie wesela biedakom
        warte jest cudu                                     - módl się za nami.
Matko radosna, że pięć tysięcy ludzi
        zasłuchanych na pustkowiu
        w Słowa Żywota dostało też
        chleb i rybę                                           - módl się za nami.
Mario, której wiary w Synowską miłość
        nie zachwieje owo "Któż jest
        Moją Matką?"                                       - módl się za nami.
Matko Bolesna, rzucanymi na Jezusa
        oszczerstwami raniona                          - módl się za nami.
Matko bliska duchem Ogrodu Getsemani,
        z dala czuwająca na modlitwie
        z Najsamotniejszym                              - módl sie za nami.
Matko niewinnie więzionych                        - módl się za nami.
Matko sądzonych
        w procesach politycznych                     - módl się za nami.
Matko ofiar nienawiści, konformizmu,
        czy bezmyślności                                  - módl się za nami.
Wspomożycielko ludzi towarzyszących
        swym bliskim
        w ich drodze krzyżowej                        - módl się za nami.
Matko Kościoła, nad którym opiekę
        złożył w Twych dłoniach
        Ukrzyżowany                                        - módl się za nami.
Matko wszelkich matek
        skamieniałych nad martwym
        ciałem swego dziecka                            - módl się za nami.
Matko, przy grobie Syna
        nadal ufająca                                          - módl się za nami.
Mario, blaskiem Niedzielnego
        Poranka rozjaśniona                               - módl się za nami.
Mario, z pełną szczęścia pokorą
        słuchająca świadectwa ludzi
        obdarowanych widokiem
        Zmartwychwstałego                               - módl się za nami.
Przepełniona Duchem Świętym
        Animatorko przyjęcia
        Jego charyzmatów                                  - módl się za nami.
Matko, z tęsknoty za synem
        zamierająca                                             - módl się za nami.
Matko W-Niebo-wzięta                                  - módl się za nami.
Niewiasto obleczona w słońce                        - módl się za nami.

Naucz nas, Matko, tak słuchać Dobrej Nowiny, abyśmy
wszystkie Jej słowa zachowywali w swym sercu.
By stała się dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości. A m e n.

Anna Zawadzka

Zmieniony: poniedziałek, 26 grudnia 2011 13:59
 
RocketTheme Joomla Templates