Modlitwa do Sługi sług Bożych PDF Drukuj Email
Anna Zawadzka: Połów światła
wtorek, 05 kwietnia 2011 20:00

Sługo Jahwe
Sługo człowieka
który bez wytchnienia
dzień po dniu
aż po Golgotę
karmiłeś tłumy chlebem
Dobrej Nowiny, uzdrowienia i przebaczenia
- w coraz bardziej aktywnej
z Twej wychowującej woli
asyście uczniów;

który na progu
pierwszej w świecie Eucharystii
symbolicznie wieńcząc ową służbę
umywaniem nóg apostołów
- oczyszczałeś
  przywracając im siły do czynienia dobra
  podobieństwo do Ciebie
- wskazywałeś
  że tylko przez naśladowanie
  służebnej postawy
  swego Pana i Mistrza
  zachowają z Tobą jedność
      łączącą z misterium
      Komunii Ojca i Syna
      budującą jedność
      Ciała Chrystusowego
      Kościoła.

Sługo człowieka
który śmiercią krzyżową
prowadzącą do Zmartwychwstania
przywróciłeś mu szansę życia
w wiecznej miłości;
który przez wieki
każego dnia i godziny
na poszerzających się obszarach ziemi
w kolejnych wieczernikach
uobecniasz ten fakt
słowami:
"To jest Ciało moje"
"To moja Krew Przymierza".

Nam
aktualnym uczniom i świadkom
kapłanom na mocy chrztu
bądź - także - święceń
mówisz:
"Nie przychodź z pustymi rękami
do ołtarza
przynieś swój dar
pokornego pochylenia się
nad potrzebami braci.
W przeciwnym razie
cóż zrozumiesz
z Ofiary największej
służby aż po mękę krzyża?
Jak Mnie poznasz
bez autentycznej ze Mną komunii
którą daje służba?"

Pomóż, Sługo Jahwe
Synu Człowieszy
byśmy usłyszeli te słowa.

Anna Zawadzka

Zmieniony: wtorek, 05 kwietnia 2011 20:45
 
RocketTheme Joomla Templates