Lewin 2017 - 4. dzień, czyli Przelanie Krwi PDF Drukuj Email
Lewin 2017
czwartek, 24 sierpnia 2017 00:22

Rekolekcje dzień 4 1Dziś mierzyliśmy się z zagadnieniem Przelania Krwi w trakcie Eucharystii. Kościół we Mszy Świętej ofiarowuje Bogu Pana Jezusa, ale także samego siebie. Jezus daje nam Ducha Świętego byśmy byli w stanie to zrobić.

W trakcie Eucharystii zawierane jest NOWE, WIECZNE PRZYMIERZE na wzór Przymierza Izraela na Górze Synaj. (Wj 24, 1-18). Symbolika tego obrazu: ołtarz to symbol Pana Boga, krew wylana na ołtarzu to łączność, wspólnota życia.

W liście do Hebrajczyków św. Paweł mówi o wiecznej więzi pomiędzy Panem Bogiem a członkami Kościoła, więzi, której nikt już nie zniszczy – Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. (Hbr 7,26-27)

Pan Bóg ciągle nas pyta, czy chcemy być wierni temu Przymierzu.

Ważna uwaga: we Mszy Św. UOBECNIAMY ofiarę Pana Jezusa (a nie powtarzamy). Ofiara w wieczerniku (bezkrwawa) jest tą samą ofiarą, która dokonała się na Krzyżu (krwawa).

Rekolekcje dzień 4 11

Pan Jezus przelewa krew w 4 miejscach.

1. Getsemani – krew przelewana w bólu i walce by „wypić do końca” kielich z grzechami całego świata. Ciężka krwawa walka o wypełnienie do końca posłannictwa Miłości. Dla każdego z nas ten wymiar przelewania krwi, to walka z buntem wobec Pana Boga o zaakceptowanie tego wszystkiego co stanowi moje życie (mąż, żona, dzieci, zdrowie, talenty… itd.). Krew Jezusa, która przedostaje się do mojego serca, jest w stanie uzdolnić mnie do przezwyciężenia tego nieposłuszeństwa.

2. Biczowanie – W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5) Pan Jezus chce uzdrawiać nie tylko nasze ciała ale i rany w sercu. Nasz wymiar uczestnictwa w tym przelewaniu krwi to oddawanie Jezusowi naszych prześladowań, przeciwności i działań ludzi nieżyczliwych.

3. Koronowanie cierniem – przelana krew podczas koronowania to złamanie przekleństw i złorzeczeń. Ciernie są symbolem przekleństwa, począwszy od wypędzenia z raju (Rdz 3,17). Pan Jezus chce błogosławić człowiekowi w każdej dziedzinie.

4. Golgota i Krzyż – krew odkupienia. Krew Jezusa mówi: jesteś odkupiony bezcenną krwią Baranka bez skazy. Przyjmując Jezusa w Komunii Św. przyjmujemy Go całego, także Jego krew. Uczestnicząc we Mszy Św. musimy być świadomi współuczestniczenia w tej samej ofierze – także w przelaniu krwi jak Jezus. Czy przychodząc na Mszę Św. gotowy jestem do przelania krwi za Jezusa i za Kościół?

Rekolekcje dzień 4 16

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili (Hbr 4,15-16).

Rekolekcje dzień 4 12

Na ołtarzu w czasie Mszy Św. jest krew Jezusa i krew ludu. Nie ma ofiary bez przelania krwi! Współuczestniczenie w tym wymiarze to konsekwentne ucinanie i palenie naszego egoizmu, znoszenie brata „na widok którego krew nas zalewa”, znoszenie siebie gdy jesteśmy sobą totalnie zawiedzeni. Przekazując sobie nawzajem znak pokoju, mówimy swojemu bratu: miłuję Cię aż do przelania krwi. Nie oznacza to jednak szukania męczeństwa, ale tylko gotowość. W chrześcijaństwo nie można się bawić, to coś jak najbardziej konkretnego, dosłownego i realnego.

Uwaga ogólna: nie musimy wszystkiego rozumieć. To czego nie rozumiemy, nie jest w przestrzeni wiary problemem. Prawdziwym problemem jest to co rozumiemy – bo powinienem to wprowadzać w swoje życie.

20170824 110359

Zmieniony: niedziela, 18 sierpnia 2019 13:48
 
RocketTheme Joomla Templates